Ab Harrewijn geëerd met prijs

Tijdens haar bezoek aan het vanuit de kerken opgezette opvanghuis De Bres in Zwolle op 18 januari zal GroenLinks-lijsttrekker Femke Halsema de instelling van de Ab Harrewijn Prijs bekend maken. Deze zal voor het eerst op 13 mei 2003 uitgereikt worden aan een persoon of groep personen die zich met een origineel initiatief ingespannen heeft voor de onderkant van de samenleving. De prijs is een initiatief van De Linker Wang, platform voor geloof en politiek verbonden met GroenLinks, waarvan Harrewijn de drijvende kracht was.

Bij zijn leven blonk dominee Ab Harrewijn (1954-2002), kamerlid en daarvoor voorzitter van GroenLinks, uit in originele ideeën voor het bijeenbrengen van mensen uit soms onverwachte hoeken, om hen samen aan te zetten tot actie voor de onderkant van de samenleving. Tot de succesvolle initiatieven die hij nam, behoren onder andere de oprichting van de Vereniging ‘De Baanderij’ voor baanloze scheepsbouwers, een actie om dekens van het leger aan daklozen ter beschikking te stellen en de aanzet tot ’t Groene Sticht, een wijkje in de vinex-locatie Leidsche Rijn, waar ‘gewone’ woningen gecombineerd worden met onder andere een door verstandelijk gehandicapten beheerd restaurant en een opvang voor daklozen.

De Ab Harrewijn Prijs zal vanaf 2003 jaarlijks uitgereikt worden aan personen die zich op vergelijkbare manier hebben ingezet. Belangrijke criteria daarbij zijn originaliteit van het idee, het samenbrengen van mensen en het overbruggen van schijnbare tegenstellingen. De Prijs bestaat uit een wisseltrofee en een geldbedrag, te besteden aan het betreffende initiatief. De eerste uitreiking zal op 13 mei 2003, precies een jaar na Harrewijns overlijden, plaats vinden op een nader te bepalen locatie.

De jury van de Ab Harrewijn Prijs roept iedereen op kandidaten voor de prijs voor te dragen. De jury bestaat uit Siska Barelds (partner), Cor Ofman (voorzitter De Linker Wang), Eddy Reefhuis (oud-studiegenoot), Paul Rosenmöller (voormalig fractievoorzitter GroenLinks), Mohammed Tajmoud (persoonlijke vriend) en Els Veenis (voormalig partijbestuurder GroenLinks).

Bezoek Femke Halsema aan Zwolle
Tijdstip: 18 januari 2003, 15.00 uur
Plaats: Inloophuis De Bres, Heiligeweg 1, Zwolle