Ab Harrewijn Prijs zoekt nominaties

Voor de elfde keer hopen we op 13 mei de Ab Harrewijn Prijs uit te reiken. Terwijl de kranten vol staan van bezuinigingen, die ook deze keer het hardst zullen aankomen bij mensen met de krapste beurzen, is het des te noodzakelijker op een positieve manier aandacht te vragen voor de onderkant van de samenleving. Door te laten zien hoe mensen hun eigen kracht vinden en met originele initiatieven hun inventiviteit tonen.

Voor een succesvolle uitreiking zijn uiteraard genomineerden nodig. De jury zoekt initiatiefrijke mensen die op originele wijze schijnbare tegenstellingen overbruggen en mensen bijeenbrengen ten dienste van de onderkant van de samenleving. Iedereen die een inspirerend initiatief kent, solidair, creatief, wijzend op een nood of een taboe in de samenleving, wordt opgeroepen de jury daarop te attenderen, liefst vergezeld van zo uitgebreid mogelijke informatie, zoals een website of jaarverslag. Ook een krantenknipsel of een persoonlijk getuigenis kan de jury een goed beeld geven van zo’n activiteit of project. Zet er altijd de naam en adresgegevens van een contactpersoon bij. De uiterste datum voor aanmeldingen is 1 maart 2013. Vijf genomineerden worden beloond met 1.500 euro, terwijl de uiteindelijke winnaar 5.000 euro krijgt.

De uitreiking vindt plaats op maandag 13 mei, om 15.00 uur in De Boskant, Fluwelen Burgwal 45 Den Haag. Iedereen is bij deze van harte uitgenodigd.

Noot: Voor een succesvolle uitreiking is ook geld nodig. Iedere gift is welkom op rekening 96.443.96 tnv Ab Harrewijn Prijs, Rotterdam. De stichting is erkend als ANBI, dus donaties zijn aftrekbaar van de belasting.