Brood en Rozen wint Ab Harrewijn Prijs 2018

Namens de bijstandsvrouwen van stichting Brood en Rozen ontvangt Nora Kasrioui de Ab Harrewijn Prijs 2018. De jury overhandigde de prijs tijdens een bijeenkomst op zondagmiddag 13 mei in de Pauluskerk te Rotterdam.

Stichting Brood en Rozen is een vrouwenrechtenorganisatie. De trainers, coaches, topmannen en topvrouwen van de stichting zetten zich in voor bijstandsvrouwen die zich in sociaal en/of economisch opzicht in kwetsbare situaties bevinden, vrouwen die op zoek zijn naar vooruitgang en perspectief. Brood en Rozen heeft de afgelopen jaren verschillende trainingsprogramma’s voor bijstandsvrouwen ontwikkeld en uitgevoerd, met als doel hen in het leven en op de arbeidsmarkt te versterken. Zij begeleiden vrouwen die, om welke reden dan ook, een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt hebben ontwikkeld.

Uit het juryrapport: “De jury van de Ab Harrewijn Prijs heeft grote waardering voor de originele invulling die Brood en Rozen geeft aan de strijd voor rechten van vrouwen in armoedesituaties. Enerzijds door netwerken te versterken en kennis te delen. Anderzijds door voorbij de eigen kring te kijken en de ‘tegenpool’ op te zoeken in ‘Bijstandsvrouw date topman’. Juist in die combinatie schuilt de kracht.”

Volledig Juryrapport

In de nasleep van de financiële crisis heeft het vorige kabinet zwaar bezuinigd op de sociale infrastructuur van Nederland. Sociale werkplaatsen verdwenen, decentralisatie van zorgtaken ging gepaard met forse bezuinigingen en het armoedebeleid hing vaak aan een zijden draadje. Nu gaat het weer beter met de economie en heeft de overheid meer te besteden. Maar de financiële ruimte gaat eerder naar douceurtjes voor multinationals dan naar de mensen die het hardst geraakt zijn door de crisis.

Waar de overheid taken laat liggen, pikken burgers die op. We zijn als jury van de Ab Harrewijn Prijs ieder jaar weer verheugd dat zoveel initiatieven bij ons worden aangedragen voor een nominatie. De vijf die zich hier vanmiddag presenteerden zijn maar het topje van de ijsberg aan inzet van vrijwilligers overal in het land. Als mantelzorger, als vrijwilliger in het buurthuis, als schuldhulpmaatje, als hulpkracht op school, als beheerder van het wijkpark, noem maar op.

Toch knaagt het wel eens, bij vrijwilligers allicht, maar zeker bij ons als jury. Wanneer vrijwilligers in tijden van nood de rafelranden van de samenleving bijwerken en de budgettaire ruimte van de overheid belandt vervolgens bij bonussen en belastingverlaging voor degenen die het toch al goed hebben, subsidieer je dan niet als vrijwilliger andermans villa? Groeit de ongelijkheid in Nederland niet mede doordat zoveel mensen bereid zijn voor niks een stapje extra te zetten?

Maar we willen als jury ook niet alleen maar somberen. In Nederland groeit, net als in de Verenigde Staten, het besef ook bij de top dat groeiende ongelijkheid maatschappelijk niet houdbaar is. Hier in Rotterdam, bijvoorbeeld, kocht de stichting van de miljardairsfamilie Van der Vorm 200 woningen voor Syrische asielzoekers omdat ze vond dat de gemeente daar niet genoeg voor deed. Bovendien is vrijwilligerswerk altijd buitengewoon zinvol, omdat dit het weefsel van de maatschappij versterkt wanneer mensen iets voor elkaar doen zonder dat er een zakelijke transactie aan te pas komt.

Dat brengt ons bij de vijf genomineerden van vandaag. Zoals ieder jaar zagen we een veelheid aan initiatieven voorbijkomen. Vakanties voor mensen die dat niet vanzelf kunnen betalen. Een kapsalon voor daklozen. Een voedselbank. Een leertraject voor bijstandsvrouwen en topmannen. Studenten die samen met kinderen uit minder bedeelde wijken een project aanpakken. Vijf totaal verschillende projecten, maar het thema armoede loopt overal duidelijk doorheen.

Een van die vijf kan maar de winnaar zijn van de Ab Harrewijn Prijs 2018. Als jury hanteren we geen lijstje met criteria dat we wegstrepen. We kijken naar de tijdgeest, naar het persoonlijke initiatief, naar de creatieve invalshoek, naar het statement dat een project probeert te maken. Dat alles afwegend kwamen we als jury tot een heldere conclusie. De winnaar van de Ab Harrewijn Prijs 2018 is Brood en Rozen.

De jury van de Ab Harrewijn Prijs heeft grote waardering voor de originele invulling die Brood en Rozen geeft aan de strijd voor rechten van vrouwen in armoedesituaties. Enerzijds door netwerken te versterken en kennis te delen. Anderzijds door voorbij de eigen kring te kijken en de ‘tegenpool’ op te zoeken in ‘Bijstandsvrouw date topman’. Juist in die combinatie schuilt de kracht.

Foto’s van de uitreiking

(foto’s door Peter de Bie)