Resultaten voor de categorie Nieuws

Vorig jaar rond deze tijd sprak niemand nog van ‘participatiemaatschappij’, een woord dat inmiddels vooral staat voor bezuinigingen op maatschappelijke voorzieningen in de vage hoop dat vrijwilligers het werk zullen oppikken. Bij zijn leven keek Ab Harrewijn altijd op twee manieren tegen dit soort ontwikkelingen aan: strijdbaar om afbraak te voorkomen, maar ook vol initiatief om het puin dan maar zelf te ruimen. Met de Ab Harrewijn Prijs ondersteunen we die initiatiefbereidheid die in deze tijden van crisis steeds meer van mensen verlangd wordt.

De jury zoekt initiatiefrijke mensen die op originele wijze schijnbare tegenstellingen overbruggen en mensen bijeenbrengen om noden of belemmeringen weg te nemen of initiatieven om samen vooruit te komen te organiseren. Iedereen die een inspirerend initiatief kent, solidair, creatief, wijzend op een nood of een taboe in de samenleving, wordt opgeroepen de jury daarop te attenderen, liefst vergezeld van zo uitgebreid mogelijke informatie, zoals een website of jaarverslag. Ook een krantenknipsel of een persoonlijk getuigenis kan de jury een goed beeld geven van zo’n activiteit of project. Zet er altijd de naam en adresgegevens van een contactpersoon bij. De uiterste datum voor aanmeldingen is 1 maart 2014. Vijf genomineerden worden beloond met 1.500 euro, terwijl de uiteindelijke winnaar 5.000 euro krijgt.

Lees verder Gezocht: nominaties en donaties

Marijke Vos, voorzitter van de MOgroep (de Maatschappelijke Ondernemersgroep) en lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor GroenLinks, hield een lezing bij de uitreiking van de Ab Harrewijn Prijs. Hieronder de tekst.

Het is een eer om vandaag deze lezing te mogen houden, ter nagedachtenis aan mijn dierbare collega Ab Harrewijn. Ik noem hem nog geregeld als voorbeeld van iemand die niet alleen ‘sociaal praatte’, maar juist ‘sociaal doet/deed’. Zo is er dat constante verhaal over de broodjes. Als er ergens broodjes over zijn bij een activiteit, denk ik aan Ab, die altijd die broodjes in zijn tas laadde en naar de zwervers bij Utrecht Centraal bracht.

Iets over de genomineerden

Vandaag staan vijf activiteiten in de belangstelling, waarin burgers het voor elkaar opnemen. Het zijn mooie initiatieven op verschillende terreinen van zorg en welzijn, zoals dakloze mensen, mensen met psychische en psycho-sociale klachten, jongeren, arme mensen, vrouwen en kinderen zonder onderdak en zonder verblijfsvergunning. Bij deze initiatieven zou Ab Harrewijn zich thuis hebben gevoeld.

Waarom is verandering nodig?

Ik ben gevraagd als voorzitter van de MOgroep, de Maatschappelijke Ondernemersgroep, om iets te vertellen over de grote veranderingen in zorg en welzijn, de decentralisatie van taken naar de gemeenten en de nieuwe opvattingen over de rol van burgers en overheid en maatschappelijke organisaties. Ik ben nu bijna twee jaar voorzitter van de MOgroep, en deze verandering is de kern van ons werk als branchevereniging en belangenbehartiger.

Lees verder Marijke Vos: decentralisaties bieden kansen

Voor de elfde keer hopen we op 13 mei de Ab Harrewijn Prijs uit te reiken. Terwijl de kranten vol staan van bezuinigingen, die ook deze keer het hardst zullen aankomen bij mensen met de krapste beurzen, is het des te noodzakelijker op een positieve manier aandacht te vragen voor de onderkant van de samenleving. Door te laten zien hoe mensen hun eigen kracht vinden en met originele initiatieven hun inventiviteit tonen.

Voor een succesvolle uitreiking zijn uiteraard genomineerden nodig. De jury zoekt initiatiefrijke mensen die op originele wijze schijnbare tegenstellingen overbruggen en mensen bijeenbrengen ten dienste van de onderkant van de samenleving. Iedereen die een inspirerend initiatief kent, solidair, creatief, wijzend op een nood of een taboe in de samenleving, wordt opgeroepen de jury daarop te attenderen, liefst vergezeld van zo uitgebreid mogelijke informatie, zoals een website of jaarverslag. Ook een krantenknipsel of een persoonlijk getuigenis kan de jury een goed beeld geven van zo’n activiteit of project. Zet er altijd de naam en adresgegevens van een contactpersoon bij. De uiterste datum voor aanmeldingen is 1 maart 2013. Vijf genomineerden worden beloond met 1.500 euro, terwijl de uiteindelijke winnaar 5.000 euro krijgt.

De uitreiking vindt plaats op maandag 13 mei, om 15.00 uur in De Boskant, Fluwelen Burgwal 45 Den Haag. Iedereen is bij deze van harte uitgenodigd.

Noot: Voor een succesvolle uitreiking is ook geld nodig. Iedere gift is welkom op rekening 96.443.96 tnv Ab Harrewijn Prijs, Rotterdam. De stichting is erkend als ANBI, dus donaties zijn aftrekbaar van de belasting.

Op 13 mei hopen we voor de tiende keer de Ab Harrewijn Prijs te mogen uitreiken – een mijlpaal die we zelf ook niet hadden kunnen bevroeden toen we een half jaar na zijn dood het initiatief namen om de naam van theoloog en politicus Ab Harrewijn in herinnering te houden.

In de afgelopen negen jaar zijn ons ruim 150 activiteiten aangedragen die in de geest van Ab Harrewijn de onderkant van de samenleving een warm hart toedragen. Daarvan konden we er jaarlijks vijf nomineren en één uiteindelijk de prijs toekennen. Het geld, maar zeker ook de erkenning en de publiciteit zijn telkens weer waardevol voor de initiatieven, die vaak in stilte opereren, in een Nederland waar armoede een groeiend probleem is.

Lees verder Oproep kandidaatstelling 2012

Al acht keer inmiddels heeft de Ab Harrewijn Prijs een mooi initiatief voor de onderkant van de samenleving voor het voetlicht mogen brengen. Om de naam van theoloog en politicus Ab Harrewijn in herinnering te houden, maar ook een solidaire activiteit te steunen, materieel en publicitair. Vorig jaar ging de prijs naar Marcia Kroes, die zich als ervaringsdeskundige inzet om aandacht en begrip te vragen voor vrouwen die zichzelf beschadigen.

Sinds een half jaar kent Nederland een rechts kabinet dat de last van noodzakelijke bezuinigingen niet vooral bij de bovenkant van de samenleving legt. Alle reden om de onderkant nog eens onder de aandacht te brengen middels de negende Ab Harrewijn Prijs. Iedereen is van harte uitgenodigd om de uitreiking bij te wonen, die plaats zal vinden op vrijdag 13 mei (dat is niet Hemelvaartsdag, zoals abusievelijk in de brief stond), om 15.00 uur in De Boskant, Fluwelen Burgwal 45 Den Haag.

Lees verder Oproep kandidaatstelling 2011