Resultaten voor de categorie Nieuws

Op 13 mei hopen we voor de tiende keer de Ab Harrewijn Prijs te mogen uitreiken – een mijlpaal die we zelf ook niet hadden kunnen bevroeden toen we een half jaar na zijn dood het initiatief namen om de naam van theoloog en politicus Ab Harrewijn in herinnering te houden.

In de afgelopen negen jaar zijn ons ruim 150 activiteiten aangedragen die in de geest van Ab Harrewijn de onderkant van de samenleving een warm hart toedragen. Daarvan konden we er jaarlijks vijf nomineren en één uiteindelijk de prijs toekennen. Het geld, maar zeker ook de erkenning en de publiciteit zijn telkens weer waardevol voor de initiatieven, die vaak in stilte opereren, in een Nederland waar armoede een groeiend probleem is.

Lees verder Oproep kandidaatstelling 2012

Al acht keer inmiddels heeft de Ab Harrewijn Prijs een mooi initiatief voor de onderkant van de samenleving voor het voetlicht mogen brengen. Om de naam van theoloog en politicus Ab Harrewijn in herinnering te houden, maar ook een solidaire activiteit te steunen, materieel en publicitair. Vorig jaar ging de prijs naar Marcia Kroes, die zich als ervaringsdeskundige inzet om aandacht en begrip te vragen voor vrouwen die zichzelf beschadigen.

Sinds een half jaar kent Nederland een rechts kabinet dat de last van noodzakelijke bezuinigingen niet vooral bij de bovenkant van de samenleving legt. Alle reden om de onderkant nog eens onder de aandacht te brengen middels de negende Ab Harrewijn Prijs. Iedereen is van harte uitgenodigd om de uitreiking bij te wonen, die plaats zal vinden op vrijdag 13 mei (dat is niet Hemelvaartsdag, zoals abusievelijk in de brief stond), om 15.00 uur in De Boskant, Fluwelen Burgwal 45 Den Haag.

Lees verder Oproep kandidaatstelling 2011

Al zeven keer heeft de Ab Harrewijn Prijs een mooi initiatief voor de onderkant van de samenleving voor het voetlicht mogen brengen. Om de naam van Ab Harrewijn in herinnering te houden, maar ook een initiatief te steunen, materieel en publicitair. Vorig jaar ging de prijs naar Tonnie Verschoor van Ons Wereld Huuske in Klazienaveen, een plek waar mensen zonder betaald werk elkaar kunnen ontmoeten, maar ook de handen uit de mouwen steken om tweedehands goederen te repareren. Zij kunnen er bovendien terecht met problemen, bijvoorbeeld het invullen van formulieren.

Zeker nu de economische crisis zich laat voelen, verdient de onderkant van de samenleving extra aandacht. Alle reden voor de jury om in 2010 de achtste prijs te organiseren. Iedereen is van harte uitgenodigd om de uitreiking bij te wonen, die plaats zal vinden op donderdag dag 13 mei (Hemelvaartsdag), om 15.00 uur in De Boskant, Fluwelen Burgwal 45 Den Haag.

Lees verder Oproep kandidaatstelling 2010

Aysel Disbudak, de eerste winnares van de Ab Harrewijnprijs, heeft sinds 2005 een eigen bedrijf: Unalzorg, vernoemd naar haar verstandelijk gehandicapte broer. Ze won de prijs voor haar inzet voor het Migrantenplatform Gehandicapten Amsterdam e.o. “Dat was vooral belangenbehartiging, mensen bewust maken en adviseren. De volgende stap was zelf zorg bieden”, aldus Aysel. Unalzorg heeft inmiddels tachtig klanten en alle licenties en certificaten als officieel erkende zorginstelling, tevens leerwerkbedrijf. Ze won nog meer prijzen, zoals de Colourfull Business Women Award. En ze schreef een boek over haar eigen geschiedenis, dat veel belangstelling kreeg.

Wat heeft de prijs voor haar betekend? “Een eerste erkenning. Er is inmiddels meer aandacht gekomen voor allochtone gehandicapten, maar er is nog steeds veel verborgen leed. Gehandicapte ouders, gebrek aan acceptatie, mensen die vastlopen. Onze cliënten hebben vaak ernstige gedragsproblemen; ze zien opknappen is de motor van mijn motivatie en inzet. En er waren natuurlijk weerstanden.”

“Inmiddels hebben we officieel de titel multiculturele zorginstelling en hebben we onze eigen plaats bewezen. We hebben veel plannen voor de toekomst. We gaan niet voor snelle uitbreiding, maar voor kwaliteit. We gaan een tweede pand opknappen, er komen woongroepen, we gaan ambulante zorg opzetten, een logeerfunctie. Alles wat ik in de MPG heb geleerd, heeft me bagage gegeven voor die toekomst.”

Lees verder Hoe het eerdere winnaars verging

Tijdens haar bezoek aan het vanuit de kerken opgezette opvanghuis De Bres in Zwolle op 18 januari zal GroenLinks-lijsttrekker Femke Halsema de instelling van de Ab Harrewijn Prijs bekend maken. Deze zal voor het eerst op 13 mei 2003 uitgereikt worden aan een persoon of groep personen die zich met een origineel initiatief ingespannen heeft voor de onderkant van de samenleving. De prijs is een initiatief van De Linker Wang, platform voor geloof en politiek verbonden met GroenLinks, waarvan Harrewijn de drijvende kracht was.

Bij zijn leven blonk dominee Ab Harrewijn (1954-2002), kamerlid en daarvoor voorzitter van GroenLinks, uit in originele ideeën voor het bijeenbrengen van mensen uit soms onverwachte hoeken, om hen samen aan te zetten tot actie voor de onderkant van de samenleving. Tot de succesvolle initiatieven die hij nam, behoren onder andere de oprichting van de Vereniging ‘De Baanderij’ voor baanloze scheepsbouwers, een actie om dekens van het leger aan daklozen ter beschikking te stellen en de aanzet tot ’t Groene Sticht, een wijkje in de vinex-locatie Leidsche Rijn, waar ‘gewone’ woningen gecombineerd worden met onder andere een door verstandelijk gehandicapten beheerd restaurant en een opvang voor daklozen.

Lees verder Ab Harrewijn ge&?235;erd met prijs