Financiele verantwoording 2009

De financiële huishouding van de Ab Harrewijn Prijs is sinds het begin redelijk stabiel. Omdat er altijd wat meer giften binnenkwamen dan er werd uitgegeven, is vorig jaar besloten het prijzengeld voor de genomineerden te verhogen van 1000 naar 1500 euro. Daardoor loopt de stichting in op haar vermogen, dat na afloop van de editie 2009 nog 11.572,72 euro bedroeg.

Inkomsten Uitgaven
Giften sponsoren 4.900,00 Prijzengeld 11.000,00
Giften particulieren 7.522,00 Uitreiking 2.098,00
Administratie 867,65
Totaal 12.422,00 Totaal 13.965,65

De giften van sponsoren zijn de vaste bijdragen van Emmaus, DISK en Arme Kant. GroenLinks draagt bij in natura door de mailings gratis te verzorgen. Particuliere giften en prijzengeld spreken voor zich. De kosten van de uitreiking bestaan uit huur, catering en vergoeding voor de muziek. De administratie betreft vooral drukwerk (enveloppen, programmaboekje, acceptgiro’s).