Financiële verantwoording 2011

Inkomsten Uitgaven
Giften sponsoren 5.000,00 Prijzengeld 11.000,00
Giften particulieren 7.610,75 Uitreiking 2088,50
Administratie 912,66
Totaal 12.610,75 Totaal 14.001,16

De giften van sponsoren zijn de vaste bijdragen van Emmaus, DISK en Arme Kant. GroenLinks draagt bij in natura door de mailings gratis te verzorgen. Particuliere giften en prijzengeld spreken voor zich. De kosten van de uitreiking bestaan uit huur, catering en vergoeding voor de muziek. De administratie betreft vooral drukwerk (enveloppen, programmaboekje, acceptgiro’s). Net als vorig jaar teert de Ab Harrewijn Prijs licht in op het vermogen.