Financiële verantwoording editie 2012

Inkomsten Uitgaven
Giften sponsoren 5.000,00 Prijzengeld 11.000,00
Giften particulieren 6.889,50 Uitreiking 2524,85
Administratie 122,78
Totaal 11.889,50 Totaal 13.647,63

De giften van sponsoren zijn de vaste bijdragen van Emmaus, DISK en Arme Kant. GroenLinks draagt bij in natura door de mailings gratis te verzorgen. Particuliere giften en prijzengeld spreken voor zich. De kosten van de uitreiking bestaan uit huur, catering en vergoeding voor de muziek.