Financiële verantwoording editie 2022

Voor het tweede jaar op rij heeft de Ab Harrewijn Prijs een verlies gedraaid, met name door teruglopende donaties van particulieren. Dit kan te maken hebben met de afschaffing van de acceptgiro. Het opgebouwde vermogen is echter nog altijd ruim voldoende om dit op te vangen. Dat eigen vermogen bedraagt eind 2022 14.215 euro, geheel in banktegoeden. De verlies- en winstrekening van 2022 luidt als volgt:

Inkomsten Uitgaven
Giften sponsoren 5.500,00 Prijzengeld 11.000,00
Giften particulieren 3.821,53 Uitreiking 1.513,55
Administratie 176,08
Totaal 9.321,53 Totaal 12.689,63

De sponsoren van de Ab Harrewijn Prijs zijn Emmaus, DISK en Arme Kant. GroenLinks draagt bij in natura door de mailings gratis te verzorgen. Particuliere giften en prijzengeld spreken voor zich. De kosten van de uitreiking bestaan uit zaalhuur, catering en vergoeding voor de muzikanten. De post administratie bestaat uit bankkosten.