Financiële verantwoording editie 2023

Dankzij een eenmalig legaat sloot de Ab Harrewijn Prijs het jaar 2023 af met een positief resultaat. Belangrijker nog is dat de donaties van particulieren weer bijna op het niveau van 2021 zijn teruggekeerd. Het laat zien dat de prijs nog altijd door een gemotiveerde achterban gedragen wordt. Dankzij de samenwerking met de Landelijke Clientenraad kon bovendien een uitgebreide feestelijke twintigste editie plaatsvinden zonder dat dit een zware wissel trok op het vermogen. Dat eigen vermogen is met ruim duizend euro toegenomen tot 15.500,97 euro. De verlies- en winstrekening van 2023 luidt als volgt:

Inkomsten Uitgaven
Giften sponsoren 5.500,00 Prijzengeld 11.000,00
Giften particulieren 5.107,15 Uitreiking 2.000,00
Eenmalig legaat 4.000,00 Administratie 395,72
Totaal 14.607,15 Totaal 13.395,72

De sponsoren van de Ab Harrewijn Prijs zijn Emmaus, DISK en Arme Kant. GroenLinks draagt bij in natura door de mailings gratis te verzorgen. Particuliere giften en prijzengeld spreken voor zich. De kosten van de uitreiking bestaan uit zaalhuur, catering en vergoeding voor de muzikanten. De post administratie bestaat uit bankkosten en onkostendeclaraties.