Here to Support wint Ab Harrewijn Prijs 2016

De Ab Harrewijn Prijs 2016 gaat naar de stichting Here to Support, die educatieve en culturele ondersteuning geeft aan vluchtelingen die geen verblijfsvergunning in Nederland krijgen, maar ook niet kunnen worden uitgezet. De bekendmaking vond plaats op vrijdag 13 mei om 16.30 uur in de Pauluskerk te Rotterdam.

Here to Support verstrekt geen humanitaire zorg, maar richt zich op het zichtbaar, hoorbaar en weerbaar maken van deze groep vluchtelingen. Essentieel is de ervaring van enige controle over het eigen leven. Here to Support zet educatieve en culturele projecten op die het de vluchtelingen in limbo mogelijk moeten maken om te leren, om zich te uiten en om op constructieve wijze aan de toekomst te werken. Op deze manier ondersteunt Here to Support het emancipatorische karakter van het vluchtelingencollectief We Are Here.

Here to Support organiseert zich rondom twee grote doorlopende projecten:

  • De We Are Here Cooperative creëert mogelijkheden voor productie. Culture producten en – uitingen worden door vluchtelingen in limbo in samenwerking met professionele cultureel producenten opgezet en geproduceerd.
  • De We Are Here Academy is een instituut voor educatie. Aan de We Are Here Academy geven professionele docenten les aan vluchtelingen in limbo. Dit doen ze vanuit de overtuiging dat een ieder recht heeft op onderwijs.

Uit het juryrapport: “Here to Support komt voort uit een groep die aan de rafelrand van de samenleving nauwelijks mag bestaan, uitgeprocedeerde vluchtelingen die ook niet terug kunnen naar hun eigen land. Het bijzondere vindt de jury dat Here to Support zich niet richt op humanitaire ondersteuning – hoe belangrijk die ook is – maar op het creëren van perspectief door culturele uitingen en onderwijs. Zo wordt een groep mensen die geacht wordt onzichtbaar te zijn, hoorbaar en weerbaar. Zij laten zien dat je, ook als anderen je afwijzen, je eigen waardigheid hoog kunt houden door de handen ineen te slaan.”

De prijs werd in ontvangst genomen door Savannah Koolen een van de vier coördinatoren van Here to Support. Elke Uitentuis kon helaas niet aanwezig zijn.

Het juryrapport

Dit jaar ontving de Ab Harrewijn Prijs 38 voordrachten. Dat is ruwweg twee keer zoveel als gebruikelijk. Het is een teken dat de Nederlandse civiele samenleving beschikt over een enorme hoeveelheid veerkracht om maatschappelijke knelpunten aan te pakken. In het afgelopen jaar sprong één onderwerp eruit, namelijk de vluchtelingencrisis die in het najaar van 2015 in alle hevigheid losbarstte. Dat merkten we als jury in de voordrachten. Verhoudingsgewijs zaten daar veel meer initiatieven, vaak van recente datum, tussen die zich om vluchtelingen wilden bekommeren.

Over de hele linie zagen we echter meer initiatieven. Dat mag ook blijken uit de vijf genomineerden van dit jaar, die in hun aard onvergelijkbaar zijn, maar toch één ding gemeen hebben: ze werken vanuit hun doelgroep in plaats van ermee. Die doelgroepen zijn divers: vluchtelingen, daklozen, vrouwen in een achterstandspositie, slachtoffers van geweld en jongeren in achterstandswijken. Onze genomineerden weten dat je hen niet moet aanspreken als slachtoffers, maar als mensen die hun eigen toekomst in handen kunnen nemen. Onze genomineerden zijn – we zeggen het ieder jaar weer – winnaars. Niet zozeer omdat ze hier staan en ieder met een prijs naar huis gaan. Maar omdat ze doen wat ze doen.

Voor we verder gaan met het bekendmaken van de uiteindelijke winnaar van de Ab Harrewijn Prijs 2016 nog kort iets over de 33 initiatieven die hier niet staan. Daar zat hoogstens een handjevol tussen waarvan we als jury vonden dat die niet voor de prijs in aanmerking kwamen. De overige dertig waren stuk voor stuk mooie initiatieven die alle waardering verdienen. Een stuk of tien hebben we serieus in overweging gehad. Waarmee we maar willen zeggen: we hebben het als jury niet makkelijk om een selectie van vijf te maken, laat staat om daaruit een winnaar aan te wijzen.

Bij het bepalen van de winnaar kijkt de jury naar een aantal factoren die Ab Harrewijn zelf belangrijk vond. Komt het initiatief voort uit de doelgroep zelf? Draagt het eraan bij dat mensen hun eigen lot in handen nemen? Houdt het rekening met de menselijke maat? Hoe ver staat het initiatief af van formele instituties die zich over maatschappelijke knelpunten moeten ontfermen? Al die aspecten vonden we in min of meerdere mate terug in de vijf genomineerden. Het sterkst echter troffen we die in aan bij de winnaar van de Ab Harrewijn Prijs 2016, Here to Support.

Here to Support komt voort uit een groep die aan de rafelrand van de samenleving nauwelijks mag bestaan, uitgeprocedeerde vluchtelingen die ook niet terug kunnen naar hun eigen land. Het bijzondere vindt de jury dat Here to Support zich niet richt op humanitaire ondersteuning – hoe belangrijk die ook is – maar op het creëren van perspectief door culturele uitingen en onderwijs. Zo wordt een groep mensen die geacht wordt onzichtbaar te zijn, hoorbaar en weerbaar. Zij laten zien dat je, ook als anderen je afwijzen, je eigen waardigheid hoog kunt houden door de handen ineen te slaan.

Foto’s van de uitreiking