Moerwijk Coöperatie wint Ab Harrewijn Prijs 2021

Neo de Bono van de Moerwijk Coöperatie in Den Haag is winnaar van de Ab Harrewijn Prijs 2021. Dit maakte de jury bekend tijdens een bijeenkomst in de Rotterdamse Pauluskerk op zaterdag 18 september. Moerwijk Coöperatie is een combinatie van bewonersorganisatie, bewonersbedrijf en bewonersplatform, opgezet om gaten van verschillende (geld)stromen die uit de wijk weglekken te dichten.

Uit het juryrapport: “De jury heeft bewondering voor de manier waarop de relatief kleine organisatie drie insteken probeert te combineren: bewonersorganisatie, bewonersplatform en bewonersbedrijf. De wijk vertegenwoordigen naar buiten toen, zaken onderling bespreekbaar maken en waar mogelijk de oplossingen ook zelf uitvoeren. Als een soort Baron van Münchhausen probeert Moerwijk Coöperatie de wijk aan de eigen haren uit het moeras te trekken. Dat vinden we als jury bewonderens- en dus ook prijswaardig.”

De overige vier genomineerden waren:

  • Geert Rozema, pastor bij Extra Zorgvoorziening (EZV) De Geniepoort in Alphen, als vertegenwoordiger van de gedetineerden in de EZV, die een project gestart zijn om levensmiddelen in te zamelen voor de lokale voedselbank.
  • Helene van Gelder van Sam2 in Baarn, die zich tot doel stelt een verrassing tot stand te brengen voor minima door anonieme sponsoren te zoeken bij wensen van mensen die moeten rondkomen van een minimaal inkomen.
  • Nabil Sahhar van Vrede voor Palestina uit Deventer, die zich al dertig jaar inspant om dialoog gaande te houden tussen Palestijnen en Israeli’s, zowel ter plekke als in Nederland.
  • Ibtissam Abaâziz van Meld Islamofobie uit Den Haag, een initiatief dat zich niet alleen richt op het in kaart brengen van discriminatie, maar ook concrete hulp biedt om slachtoffers op weg te helpen, met een luisterend oor of juridisch advies.

Het volledige juryrapport

Wanneer u aan Ranfar Kouwijzer, de nieuwe predikant van de Pauluskerk, zou vragen wat de impact van corona is, zou hij zeggen: we moesten, tegen onze diepste overtuiging in, soms mensen buiten laten staan. Er waren veel vechtpartijen onder daklozen voor wie de stress hoog is. We zijn dankbaar dat het tot nu toe altijd goed gegaan is.

Het is vermoedelijk herkenbaar. Corona heeft de stress en de nood verhoogd aan de rafelranden van de samenleving. En tegelijkertijd belemmert het de toegestoken hand. De pandemie raakt uiteindelijk de mensen het meest die het toch al het moeilijkst hebben in het leven. Het is soms om moedeloos van te worden.

Daarom zijn we als jury opgetogen dat we ieder jaar weer nieuwe aanmeldingen krijgen van mensen die zich niet moedeloos laten maken. We hebben vijf prachtige projecten de revue zien passeren eerder deze middag. Ik breng ze nog even in herinnering. Gedetineerden die zich het lot aantrekken van mensen die weliswaar in vrijheid leven, maar moeite hebben om aan voldoende eten te komen. Een coöperatie die de lekken in de wijk probeert te dichten. Een organisatie die armoede probeert te lenigen in een van de rijkere gemeenten van Nederland. Een stichting die moeilijk lerende kinderen in Palestina ondersteunt en tegelijkertijd het bewustzijn hier wil vergroten dat er daar ook een alledaagse realiteit bestaat. En tot slot een meldpunt voor islamofobie dat mensen op weg helpt met concrete hulp om discriminatie te bestrijden.

We zeggen het ieder jaar weer, maar we willen niet nalaten het opnieuw te benadrukken: al deze genomineerden zijn winnaars. We kiezen er als jury bewust voor om een heel divers gezelschap aan initiatieven naar voren te schuiven. Zo laten we de breedte zien van wat er in de samenleving speelt. Tegelijkertijd maken we het onszelf daarmee niet makkelijk om een winnaar aan te wijzen. Het is immers het vergelijken van appels en peren.

Toch dwingen we onszelf een winnaar aan te wijzen. We kijken daarbij naar originaliteit en creativiteit, persoonlijke inzet van de initiatiefnemer, het bereik, de mate van empowerment – om dat woord maar eens te gebruiken – van de doelgroep. En niet in de laatste plaats proberen we ons voor de geest te halen wat Ab Harrewijn zelf ervan gevonden zou hebben.

Al die factoren afwegend heeft de jury van de Ab Harrewijn Prijs besloten als winnaar van dit jaar aan te wijzen: Neo de Bono van de Moerwijk Coöperatie in Den Haag.

De jury heeft bewondering voor de manier waarop de relatief kleine organisatie drie insteken probeert te combineren: bewonersorganisatie, bewonersplatform en bewonersbedrijf. De wijk vertegenwoordigen naar buiten toen, zaken onderling bespreekbaar maken en waar mogelijk de oplossingen ook zelf uitvoeren. Als een soort Baron van Münchhausen probeert Moerwijk Coöperatie de wijk aan de eigen haren uit het moeras te trekken. Dat vinden we als jury bewonderens- en dus ook prijswaardig.

Foto’s van de uitreking