Oproep kandidaatstelling 2011

Al acht keer inmiddels heeft de Ab Harrewijn Prijs een mooi initiatief voor de onderkant van de samenleving voor het voetlicht mogen brengen. Om de naam van theoloog en politicus Ab Harrewijn in herinnering te houden, maar ook een solidaire activiteit te steunen, materieel en publicitair. Vorig jaar ging de prijs naar Marcia Kroes, die zich als ervaringsdeskundige inzet om aandacht en begrip te vragen voor vrouwen die zichzelf beschadigen.

Sinds een half jaar kent Nederland een rechts kabinet dat de last van noodzakelijke bezuinigingen niet vooral bij de bovenkant van de samenleving legt. Alle reden om de onderkant nog eens onder de aandacht te brengen middels de negende Ab Harrewijn Prijs. Iedereen is van harte uitgenodigd om de uitreiking bij te wonen, die plaats zal vinden op vrijdag 13 mei (dat is niet Hemelvaartsdag, zoals abusievelijk in de brief stond), om 15.00 uur in De Boskant, Fluwelen Burgwal 45 Den Haag.

Voor een succesvolle uitreiking zijn uiteraard genomineerden nodig. De jury is wederom op zoek naar initiatiefrijke mensen die op originele wijze schijnbare tegenstellingen overbruggen en mensen bijeenbrengen ten dienste van de onderkant van de samenleving. Iedereen die een inspirerend initiatief kent, solidair, creatief, wijzend op een nood of een taboe in de samenleving, wordt opgeroepen de jury daarop te attenderen, liefst vergezeld van zo uitgebreid mogelijke informatie, zoals een website of jaarverslag. Ook een krantenknipsel of een persoonlijk getuigenis kan de jury een goed beeld geven van zo’n activiteit of project. Zet er altijd de naam en adresgegevens van een contactpersoon bij. De uiterste datum is 1 maart 2011. Vijf genomineerden worden beloond met 1.500 euro, terwijl de uiteindelijke winnaar 5.000 euro krijgt.

De Ab Harrewijn Prijs is een initiatief van onderop, voor en door mensen. Ondanks enkele grotere sponsors blijft de Ab Harrewijn Prijs grotendeels afhankelijk van particuliere giften. Daarom willen we ook dit jaar een beroep doen op jullie gulheid. Iedere bijdrage, groot of klein, is welkom op giro 96.443.96 ten name van Stichting Ab Harrewijn Prijs, te Rotterdam.