Oproep kandidaatstelling 2012

Op 13 mei hopen we voor de tiende keer de Ab Harrewijn Prijs te mogen uitreiken – een mijlpaal die we zelf ook niet hadden kunnen bevroeden toen we een half jaar na zijn dood het initiatief namen om de naam van theoloog en politicus Ab Harrewijn in herinnering te houden.

In de afgelopen negen jaar zijn ons ruim 150 activiteiten aangedragen die in de geest van Ab Harrewijn de onderkant van de samenleving een warm hart toedragen. Daarvan konden we er jaarlijks vijf nomineren en één uiteindelijk de prijs toekennen. Het geld, maar zeker ook de erkenning en de publiciteit zijn telkens weer waardevol voor de initiatieven, die vaak in stilte opereren, in een Nederland waar armoede een groeiend probleem is.

Reden te meer dus om ook dit jaar vijf genomineerden in het zonnetje te zetten. Dat gebeurt op zondag 13 mei, om 15.00 uur in De Boskant, Fluwelen Burgwal 45 Den Haag. Iedereen is bij deze van harte uitgenodigd.

Voor een succesvolle uitreiking zijn uiteraard genomineerden nodig. De jury zoekt initiatiefrijke mensen die op originele wijze schijnbare tegenstellingen overbruggen en mensen bijeenbrengen ten dienste van de onderkant van de samenleving. Iedereen die een inspirerend initiatief kent, solidair, creatief, wijzend op een nood of een taboe in de samenleving, wordt opgeroepen de jury daarop te attenderen, liefst vergezeld van zo uitgebreid mogelijke informatie, zoals een website of jaarverslag. Ook een krantenknipsel of een persoonlijk getuigenis kan de jury een goed beeld geven van zo’n activiteit of project. Zet er altijd de naam en adresgegevens van een contactpersoon bij. De uiterste datum is 1 maart 2012. Vijf genomineerden worden beloond met 1.500 euro, terwijl de uiteindelijke winnaar 5.000 euro krijgt.

De Ab Harrewijn Prijs is een initiatief van onderop, voor en door mensen. Ondanks enkele grotere sponsors blijft de Ab Harrewijn Prijs grotendeels afhankelijk van particuliere giften. Daarom willen we ook dit jaar een beroep doen op jullie gulheid. Iedere bijdrage, groot of klein, is welkom op giro 96.443.96 ten name van Stichting Ab Harrewijn Prijs, te Rotterdam.