Riky Schut

De Ab Harrewijn Prijs 2006 gaat naar Riky Schut, drijvende kracht achter de Werkgroep Landbouw en Armoede, een werkgroep die de voedselketen uitlegt binnen de wereldeconomie, voorstander is van voedselproductie door gezinsbedrijven en de boeren voor hun producten een goede prijs wil geven. De prijs werd op 13 mei uitgereikt tijdens een bijeenkomst in rk spiritueel centrum De Boskant in Den Haag.

Uit het juryrapport: “De jury heeft grote bewondering voor de vasthoudendheid waarmee de werkgroep een weinig bekend probleem onder de aandacht brengt, namelijk dat kleine boeren in Nederland de grootst mogelijke moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Daarbij is de werkgroep, waarachter Ricky Schut de drijvende kracht is, er verschillende malen in geslaagd de politiek in de goede richting te beïnvloeden.

Lees verder Riky Schut wint Ab Harrewijn Prijs 2006

Abel Hertzberger

Abel Hertzberger van de werkgroep Nederland-Srebrenica is de winnaar van de Ab Harrewijn Prijs 2005. Dit maakte juryvoorzitter Paul Rosenmöller bekend tijdens de uitreikingsbijeenkomst op vrijdagmiddag 13 mei in rk spiritueel centrum De Boskant in Den Haag. Er waren vijf genomineerden.

Uit het juryrapport: “Deze zomer is het precies tien jaar geleden dat de enclave Srebrenica viel. De werkgroep Nederland-Srebrenica heeft zich tot doel gesteld om zich, over schuldvragen heen, in te zetten voor het weer opbouwen van de multi-etnische gemeenschap die Srebrenica ooit was. Dankzij haar is er bijvoorbeeld weer een voetbalploeg waar zowel Bosniaks als Serviërs deel van uitmaken.

Ab is als kamerlid meerdere keren naar Bosnië geweest en heeft daar persoonlijke contacten aan overgehouden die zijn partner Siska tot op de dag van vandaag aanhoudt. De werkgroep Nederland-Srebrenica stelt ook contact centraal. In de periode 2001-2003 zorgde zij voor velerlei activiteiten die tot doel hadden de onderlinge contacten in de enclave te versterken. Daarvoor zetten zich in totaal tachtig vrijwilligers in. De jury van de Ab Harrewijn Prijs hoopt dat de prijs een stimulans zal zijn om dit werk voort te zetten.”

Lees verder Abel Hertzberger wint Ab Harrewijn Prijs 2005

Dave Binder

De Ab Harrewijn Prijs 2004 gaat naar Dave Binder voor project Sandford en Zo…, waarin verslaafden en daklozen tegen dagloon meubels en kunstvoorwerpen maken en verkopen. De prijs werd op 13 mei in de oude vergaderzaal van de Tweede Kamer uitgereikt door Paul Rosenmöller, voorzitter van de jury. Het was de tweede keer dat de prijs uitgereikt wordt, die vernoemd is naar het in 2002 overleden GroenLinks kamerlid Ab Harrewijn.

Ex-verslaafde Dave Binder is de drijvende kracht achter Sandford en Zo…, een meubelproject voor daklozen, verslaafden en (voormalige) psychiatrische patiënten. Zij kunnen per dagdeel deelnemen aan het project, dat klussen van verschillende moeilijkheidsgraad omhelst: oude meubels opknappen, nieuwe meubels maken of cadeau-artikelen fabriceren. De verkoop verloopt via galeries. Inmiddels heeft het project, dat sinds 1998 bestaat, een connectie in Roemenië gekregen, nadat een illegale Roemeense medewerker werd uitgezet. Deze heeft nu een meubelproject voor weeskinderen. Binder zorgt dat de meubels hier verkocht worden. Sandford en Zo valt onder het Centrum van Dienstverlening te Rotterdam en krijgt mede vorm vanuit de Pauluskerk.

Lees verder Dave Binder wint Ab Harrewijn Prijs 2004

Aysel Disbudak

De winnares van de Ab Harrewijn Prijs 2003 is Aysel Disbudak, oprichtster van het Migrantenplatform Gehandicapten Amsterdam en omstreken. Zij krijgt de prijs voor haar persoonlijke inzet om handicaps in allochtone kringen bespreekbaar te maken en om hulp te bieden bij het vinden van een weg in de Nederlandse regelgeving. De prijs wordt op 13 mei om zes uur ’s avonds uitgereikt in de Lutherse Kerk te Den Haag door Abs partner Siska Barelds en Paul Rosenmöller.

Het juryrapport zegt onder meer het volgende: “Aysel heeft, als jonge vrouw, aan den lijve ervaren wat het is om te leven met een gezinslid met een verstandelijke handicap. De wanhoop, de bureaucratie, de opgave waarvoor gezinsleden zich in de eerste plaats als ‘mantelzorgers’ gesteld zien. Ze heeft zich niet in de hoek laten duwen van ‘zorgen voor’, maar heeft gezocht naar ‘recht halen voor’. Ze heeft zich de deskundigheid eigen gemaakt om het recht op een Persoonsgebonden Budget voor haar broer te regelen en met die nieuw verworven deskundigheid ook andere mensen van dienst te zijn in de regio Amsterdam, tot aan Alkmaar toe.”

Lees verder Aysel Disbudak wint Ab Harrewijn Prijs 2003

Tijdens haar bezoek aan het vanuit de kerken opgezette opvanghuis De Bres in Zwolle op 18 januari zal GroenLinks-lijsttrekker Femke Halsema de instelling van de Ab Harrewijn Prijs bekend maken. Deze zal voor het eerst op 13 mei 2003 uitgereikt worden aan een persoon of groep personen die zich met een origineel initiatief ingespannen heeft voor de onderkant van de samenleving. De prijs is een initiatief van De Linker Wang, platform voor geloof en politiek verbonden met GroenLinks, waarvan Harrewijn de drijvende kracht was.

Bij zijn leven blonk dominee Ab Harrewijn (1954-2002), kamerlid en daarvoor voorzitter van GroenLinks, uit in originele ideeën voor het bijeenbrengen van mensen uit soms onverwachte hoeken, om hen samen aan te zetten tot actie voor de onderkant van de samenleving. Tot de succesvolle initiatieven die hij nam, behoren onder andere de oprichting van de Vereniging ‘De Baanderij’ voor baanloze scheepsbouwers, een actie om dekens van het leger aan daklozen ter beschikking te stellen en de aanzet tot ’t Groene Sticht, een wijkje in de vinex-locatie Leidsche Rijn, waar ‘gewone’ woningen gecombineerd worden met onder andere een door verstandelijk gehandicapten beheerd restaurant en een opvang voor daklozen.

Lees verder Ab Harrewijn ge&?235;erd met prijs