Over de prijs

De Ab Harrewijn Prijs is een initiatief van de gelijknamige stichting, vernoemd naar Ab Harrewijn, theoloog, dominee, arbeidspastor bij DISK Amsterdam, voorzitter en Tweede-Kamerlid van GroenLinks. De Ab Harrewijn Prijs wordt jaarlijks uitgereikt sinds 13 mei 2003, een jaar na het plotselinge overlijden van Ab Harrewijn. Ze heeft tot doel bijzondere initiatieven voor de onderkant van de samenleving voor het voetlicht te brengen.

De stichting steunt vooral op particuliere giften, maar krijgt ook ondersteuning van:

De stichting is door de belastingdienst erkend als ANBI. Giften zijn welkom op rekening NL94.INGB.0009.6443.96 tnv Ab Harrewijn Prijs, Rotterdam.