Nancy Nijsten uit Heerlerheide is de winnaar van de Ab Harrewijn Prijs 2024 voor haar initiatief van een voedselbank op basis van vertrouwen. De jury maakte dit bekend tijdens een bijeenkomst op 11 mei in de Pauluskerk in Rotterdam. De prijs bestaat uit een kunstwerk en een bedrag van 5.000 euro.

Het juryrapport: “De jury waardeert het werk van Nancy Nijsten omdat ze, na hulp te hebben ontvangen in een periode van armoede, besloot om zelf ook hulp te bieden. Ze wachtte niet op toestemming en begon gewoon met het uitdelen van brood uit haar achterbak. Inmiddels is zij de voedselbank van zo’n honderd gezinnen in Parkstad. Niet op basis van pasjes – zoals bij veel voedselbanken in Nederland inmiddels gebruikelijk is – maar op basis van vertrouwen. Dat vertrouwen is een heel menselijke benadering, maar het is ook een politieke boodschap: probeer niet alles dicht te regelen, maar waardeer mensen om wie ze zijn. Met die instelling is Nancy Nijsten een waardige winnaar van de Ab Harrewijn Prijs 2024.”
Lees verder Nancy Nijsten wint Ab Harrewijn Prijs 2024

De jury van de Ab Harrewijn Prijs heeft vijf personen en hun projecten bekend gemaakt die dit jaar meedingen naar de prijs. De bekendmaking van de Ab Harrewijn Prijs 2024 zal plaatsvinden op zaterdag 11 mei vanaf 15.00 in de Pauluskerk in Rotterdam (Mauritsweg 20, op vijf minuten lopen van Rotterdam Centraal). Iedereen is welkom de uitreiking bij te wonen.

De volgende vijf genomineerden zijn door de jury geselecteerd (in willekeurige volgorde):

  • Anna Kowalska van POLKA – Centrum voor Poolse Vrouwen in Den Haag. POLKA, met inmiddels 30 vrijwilligers en twee locaties, is vijf jaar geleden opgericht om Poolse vrouwen goed te informeren, te activeren en integratie in de lokale samenleving te stimuleren. Dit met als doel de weerbaarheid, economische en maatschappelijke zelfstandigheid van Poolse vrouwen te vergroten en hun potentieel beter te benutten.
  • Nancy Nijsten uit Heerlerheide weet uit eigen ervaring wat armoede is en begon met uitdelen van brood vanuit haar kofferbak. Nu verzorgt ze de voedselvoorziening voor zeker honderd gezinnen in Parkstad.
  • Ninny Duarte projectleider van Volhouders Rotterdam en zelf slachtoffer van de toeslagenaffaire, zet zich in om de relatie tussen slachtoffers en overheid te herstellen. Met het Volhouders-project bieden slachtoffers elkaar ondersteuning en herstellen zij samen van wat er is gebeurd. De focus ligt op het bevorderen van emotioneel herstel en het bieden van heling, zodat zij weer vol vertrouwen hun leven kunnen voortzetten.
  • Saskia Brandewijn zet inmiddels zeven jaar ervaring in de bijstand en isolement om in vrijwilligerswerk bij een cliëntenplatform. Daar adviseert ze overheden hoe cliënten wel/niet te ondersteunen.
  • Sannie Post, Rian van Pelt en Ellen van Zuylen namens Broodje Aap & Linke Soep uit Tilburg. Deelnemers en vrijwilligers praten, koken en eten met elkaar. Een lage drempel naar nieuwe contacten en plannen voor de toekomst.

In een van de welvarendste landen ter wereld is nog altijd behoefte aan mensen die het initiatief nemen om iets te doen aan armoede of sociale uitsluiting. Om de mensen op te vangen voor wie de sneltreinmaatschappij weinig aandacht kan opbrengen, omdat ze niet goed kunnen meekomen, niet over de juiste papieren beschikken of gewoon pech hebben gehad in hun persoonlijke leven. Die aandacht opbrengen is de bestaansreden van de Ab Harrewijn Prijs.

Nominaties gevraagd

Zoals elk jaar wil de Ab Harrewijn Prijs vijf initiatieven belonen die zelf het heft in handen nemen om hun leven vooruit te helpen. De jury hoort graag over inspirerende initiatieven: solidair, creatief, wijzend op een nood of een taboe in de samenleving. Iedereen mag voordragen. Kent u een waardevol initiatief vanuit uw eigen omgeving? Schroom niet. De vorm is vrij en een voordracht eenvoudig. Denk aan een persoonlijke aanbevelingsbrief, een link naar een website, een krantenknipsel of een jaarverslag. De uiterste datum voor aanmeldingen is 1 april 2024 op het mailadres: secretariaat@ abharrewijnprijs.nl. De jury selecteert de vijf genomineerden, die elk 1.500 euro krijgen om aan hun initiatief te besteden. Voor de uiteindelijke winnaar is er 5.000 euro.

Uitreiking 2024

De uitreiking is gepland op zaterdag 11 mei 2024 om 15 uur in de Pauluskerk in Rotterdam (Mauritsweg 20). Dat is op loopafstand van het Centraal Station. In de loop van april ontvangt u van ons een brief met de genomineerden en het precieze programma.

Doneren

Het bijwonen van de jaarlijkse uitreiking of het doen van een nominatie is gratis. De Ab Harrewijnprijs kan echter alleen voortbestaan dankzij de giften van donateurs en particuliere organisaties. Wie de prijs een warm hart toedraagt, wordt daarom uitgenodigd bij te dragen. Dat kan via de donatiemodule op deze site of rechtstreeks over te maken naar NL94.INGB.0009.6443.96 t.n.v.de stichting Ab Harrewijnprijs.

Dankzij een eenmalig legaat sloot de Ab Harrewijn Prijs het jaar 2023 af met een positief resultaat. Belangrijker nog is dat de donaties van particulieren weer bijna op het niveau van 2021 zijn teruggekeerd. Het laat zien dat de prijs nog altijd door een gemotiveerde achterban gedragen wordt. Dankzij de samenwerking met de Landelijke Clientenraad kon bovendien een uitgebreide feestelijke twintigste editie plaatsvinden zonder dat dit een zware wissel trok op het vermogen. Dat eigen vermogen is met ruim duizend euro toegenomen tot 15.500,97 euro. De verlies- en winstrekening van 2023 luidt als volgt:

Inkomsten Uitgaven
Giften sponsoren 5.500,00 Prijzengeld 11.000,00
Giften particulieren 5.107,15 Uitreiking 2.000,00
Eenmalig legaat 4.000,00 Administratie 395,72
Totaal 14.607,15 Totaal 13.395,72

De sponsoren van de Ab Harrewijn Prijs zijn Emmaus, DISK en Arme Kant. GroenLinks draagt bij in natura door de mailings gratis te verzorgen. Particuliere giften en prijzengeld spreken voor zich. De kosten van de uitreiking bestaan uit zaalhuur, catering en vergoeding voor de muzikanten. De post administratie bestaat uit bankkosten en onkostendeclaraties.

Straatarts Michelle van Tongerloo is de winnaar van de Ab Harrewijn Prijs 2023. De bekendmaking vond plaats op zaterdag 13 mei bij ’t Groene Sticht in Utrecht.

Michelle van Tongerloo is huisarts met een praktijk in IJsselmonde (Rotterdam-Zuid). Daarnaast is ze actief in de Pauluskerk, waar ze veel dak- en thuislozen, verslaafden en mensen zonder geldige verblijfspapieren tot haar patiënten rekent. Om het geldgebrek in deze groep te counteren zette ze een particulier systeem van hulpverlening op. Vooral de combinatie van hulpverlening met politieke actie sprak de jury aan.

Lees verder Michelle van Tongerloo wint Ab Harrewijn Prijs 2023