Ab Harrewijn Prijs

Voor initiatieven met een hart

Anbi gegevens

Stichting Ab Harrewijn Prijs is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat giften onder bepaalde condities aftrekbaar zijn van de belasting. De informatie op deze pagina’s is bedoeld om de transparantie van de stichting te verhogen, conform de wettelijke regels.

  • De volledige naam van de stichting is Stichting Ab Harrewijn Prijs.
  • Het RSIN nummer is 8126.18.981
  • Contactgegevens: secretariaat#abharrewijnprijs.nl (#=@), Mathenesserlaan 412, 3023 HE Rotterdam of via het contactformulier.
  • Het bestuur van de stichting bestaat uit drie leden: Ineke van Gent (voorzitter), Christian Jongeneel (secretaris/penningmeester) en Siska Barelds (lid).
  • Het Beleidsplan 2014-2018 is te downloaden als pdf. Het beleidsplan gaat ook in op het beloningsbeleid en de doelstelling.
  • Deze site bevat zowel het verslag van de jaarlijkse activiteit als een bijbehorende financiële verantwoording.

Met dank aan …

Nieuwsbrief

Vul hieronder uw mailadres in om u te abonneren op de digitale nieuwsbrief (3x per jaar). Indien u mailings op papier wilt ontvangen, kan dit via het contactformulier.