Anbi gegevens

Stichting Ab Harrewijn Prijs is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat giften onder bepaalde condities aftrekbaar zijn van de belasting. De informatie op deze pagina is bedoeld om de transparantie van de stichting te verhogen, conform de wettelijke regels.

  • De volledige naam van de stichting is Stichting Ab Harrewijn Prijs.
  • Het RSIN nummer is 8126.18.981
  • Contactgegevens: secretariaat#abharrewijnprijs.nl (#=@), Mathenesserlaan 412, 3023 HE Rotterdam of via het contactformulier.
  • Het bestuur van de stichting bestaat uit drie leden: Kees Vendrik (voorzitter), Christian Jongeneel (secretaris/penningmeester) en een tijdelijk vacante positie.
  • Het Beleidsplan 2014-2018 is te downloaden als pdf. Het beleidsplan gaat ook in op het beloningsbeleid en de doelstelling. Het bestuur heeft de geldigheid van het plan verlengd tot 2022.
  • Deze site bevat zowel het verslag van de jaarlijkse activiteit als een bijbehorende financiële verantwoording.