Anbi gegevens

Stichting Ab Harrewijn Prijs is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (anbi). Dit betekent dat giften onder bepaalde condities aftrekbaar zijn van de belasting. De informatie op deze pagina is bedoeld om de transparantie van de stichting te verhogen, conform de wettelijke regels.