Steungezin.nl wint Ab Harrewijn Prijs 2015

De Ab Harrewijn Prijs 2015 gaat naar Helma du Pont van Steungezin.nl, Breda. Steungezin.nl heeft een online platform ontwikkeld waarop mensen direct en anoniem een factuur kunnen betalen voor anderen die daar geen geld voor hebben. De bekendmaking vond plaats op woensdag 13 mei om 16.30 uur de Pauluskerk te Rotterdam.

Via het internetplatform van steungezin.nl zijn anonieme profielen zichtbaar van mensen (profeelers) in de directe omgeving. Deze profeelers hebben zich aangemeld met een stadspas (Breda-Pas), waarvoor ze in aanmerking komen omdat ze een inkomen rond de armoedegrens hebben. De profeeler plaatst vervolgens een rekening/factuur of wens op het profiel, die hij/zij zelf niet kan betalen. Een bezoeker (participator) van de website weet dus zeker dat deze mensen echt recht hebben op hulp. Een participator maakt een match door de rekening/factuur of wens online voor een ander te betalen, bijvoorbeeld voor een schoolreis voor de kinderen, dierenartskosten, steunzolen, een bril of laptop. De betaling gaat naar Steungezin.nl, die deze controleert en overmaakt aan de school, dierenarts, zorgverzekeraar of winkel. Meer informatie: steungezin.nl

Uit het juryrapport: “De jury waardeert de winnaar van dit jaar met name omdat deze een maatschappelijk fenomeen dat in vele ogen vaak abstract blijft, tastbaar maakt door het te benoemen en er een prijskaartje aan te hangen. Er worden originele verbindingen gelegd, niet alleen om praktische problemen op te lossen, maar ook om mensen nader tot elkaar te brengen – dit alles mogelijk gemaakt door de slimme inzet van internet.”

Het juryrapport

Vorig jaar was ‘participatiesamenleving’ het buzzword dat de jury opviel als het ging om wat de politiek te zeggen had over het deel van de samenleving dat nooit voor een bonus in aanmerking komt. Dit jaar zijn het drie woorden. Bed. Bad. Brood. Dat is wat je nog net kunt krijgen als Nederland je liever kwijt dan rijk is, en denkt dat er een kans is om je werkelijk te lozen.

Vluchtelingen zijn niet de enigen die zich onwelkom kunnen voelen in Nederland. Ook als je geen werk hebt, of ziek bent, of een ander vlekje hebt waardoor je niet in volle vaart kunt meedenderen kan het je overkomen. Maar het hoeft niet.

Er zijn immers ook altijd mensen van wie iedereen zich welkom mag voelen. Aan een paar van hen rijkt de jury van de Ab Harrewijn Prijs jaarlijks een bonus uit. Dat is wat de vijf genomineerden van vandaag – hoe verschillend ze verder ook zijn – bindt. En dan te bedenken dat er in totaal twintig voordrachten waren, die het palet aan initiatieven nog diverser maakten. De mensen van wie iedereen zich welkom mag voelen, zijn met een heleboel.

Natuurlijk is kiezen tussen vijf onvergelijkbare initiatieven lastig, zo niet onmogelijk. Toch moet het ieder jaar opnieuw gebeuren. De jury hanteert geen checklist, maar probeert zoveel mogelijk het hele plaatje te bekijken. Trefwoorden als initiatiefrijk, verbindingen leggen, originaliteit en ‘empowerment’ spelen daarbij een rol. Op basis daarvan heeft de jury ook dit jaar een keuze gemaakt.

De jury waardeert de winnaar van dit jaar met name omdat deze een maatschappelijk fenomeen dat in vele ogen vaak abstract blijft, tastbaar maakt door het te benoemen en er een prijskaartje aan te hangen. Er worden originele verbindingen gelegd, niet alleen om praktische problemen op te lossen, maar ook om mensen nader tot elkaar te brengen – dit alles mogelijk gemaakt door de slimme inzet van internet. De winnaar van de Ab Harrewijn Prijs 2015 is Steungezin.nl

Foto’s van de uitreiking