Financiële verantwoording editie 2021

De financiën van de Ab Harrewijn prijs zijn al jaren stabiel. In 2021 is een verlies gedraaid, dat uit het vermogen kan worden opgevangen. Dat eigen vermogen bedraagt eind 2021 krap 18.000 euro, geheel in banktegoeden. De verlies- en winstrekening van 2021 luidt als volgt:

Inkomsten Uitgaven
Giften sponsoren 5.000,00 Prijzengeld 11.000,00
Giften particulieren 5.830,44 Uitreiking 1.468,26
Administratie 177,33
Totaal 10.830,44 Totaal 12.645,59

De sponsoren van de Ab Harrewijn Prijs zijn Emmaus, DISK en Arme Kant. GroenLinks draagt bij in natura door de mailings gratis te verzorgen. Particuliere giften en prijzengeld spreken voor zich. De kosten van de uitreiking bestaan uit zaalhuur, catering en vergoeding voor de muzikanten. De post administratie bestaat uit bankkosten.