Financiële verantwoordingen

Dankzij een eenmalig legaat sloot de Ab Harrewijn Prijs het jaar 2023 af met een positief resultaat. Belangrijker nog is dat de donaties van particulieren weer bijna op het niveau van 2021 zijn teruggekeerd. Het laat zien dat de prijs nog altijd door een gemotiveerde achterban gedragen wordt. Dankzij de samenwerking met de Landelijke Clientenraad kon bovendien een uitgebreide feestelijke twintigste editie plaatsvinden zonder dat dit een zware wissel trok op het vermogen. Dat eigen vermogen is met ruim duizend euro toegenomen tot 15.500,97 euro. De verlies- en winstrekening van 2023 luidt als volgt:

Inkomsten Uitgaven
Giften sponsoren 5.500,00 Prijzengeld 11.000,00
Giften particulieren 5.107,15 Uitreiking 2.000,00
Eenmalig legaat 4.000,00 Administratie 395,72
Totaal 14.607,15 Totaal 13.395,72

De sponsoren van de Ab Harrewijn Prijs zijn Emmaus, DISK en Arme Kant. GroenLinks draagt bij in natura door de mailings gratis te verzorgen. Particuliere giften en prijzengeld spreken voor zich. De kosten van de uitreiking bestaan uit zaalhuur, catering en vergoeding voor de muzikanten. De post administratie bestaat uit bankkosten en onkostendeclaraties.

Voor het tweede jaar op rij heeft de Ab Harrewijn Prijs een verlies gedraaid, met name door teruglopende donaties van particulieren. Dit kan te maken hebben met de afschaffing van de acceptgiro. Het opgebouwde vermogen is echter nog altijd ruim voldoende om dit op te vangen. Dat eigen vermogen bedraagt eind 2022 14.215 euro, geheel in banktegoeden. De verlies- en winstrekening van 2022 luidt als volgt:

Inkomsten Uitgaven
Giften sponsoren 5.500,00 Prijzengeld 11.000,00
Giften particulieren 3.821,53 Uitreiking 1.513,55
Administratie 176,08
Totaal 9.321,53 Totaal 12.689,63

De sponsoren van de Ab Harrewijn Prijs zijn Emmaus, DISK en Arme Kant. GroenLinks draagt bij in natura door de mailings gratis te verzorgen. Particuliere giften en prijzengeld spreken voor zich. De kosten van de uitreiking bestaan uit zaalhuur, catering en vergoeding voor de muzikanten. De post administratie bestaat uit bankkosten.

De financiën van de Ab Harrewijn prijs zijn al jaren stabiel. In 2021 is een verlies gedraaid, dat uit het vermogen kan worden opgevangen. Dat eigen vermogen bedraagt eind 2021 krap 18.000 euro, geheel in banktegoeden. De verlies- en winstrekening van 2021 luidt als volgt:

Inkomsten Uitgaven
Giften sponsoren 5.000,00 Prijzengeld 11.000,00
Giften particulieren 5.830,44 Uitreiking 1.468,26
Administratie 177,33
Totaal 10.830,44 Totaal 12.645,59

De sponsoren van de Ab Harrewijn Prijs zijn Emmaus, DISK en Arme Kant. GroenLinks draagt bij in natura door de mailings gratis te verzorgen. Particuliere giften en prijzengeld spreken voor zich. De kosten van de uitreiking bestaan uit zaalhuur, catering en vergoeding voor de muzikanten. De post administratie bestaat uit bankkosten.

De financiën van de Ab Harrewijn prijs zijn al jaren stabiel. In 2020 is een klein verlies gedraaid, dat eenvoudig uit het vermogen kan worden opgevangen. Dat eigen vermogen bedraagt eind 2020 krap 20.000 euro, geheel in banktegoeden. De verlies- en winstrekening van 2020 luidt als volgt:

Inkomsten Uitgaven
Giften sponsoren 6.000,00 Prijzengeld 11.000,00
Giften particulieren 5.412,55 Uitreiking 1.494,71
Administratie 156,11
Totaal 11.412,55 Totaal 12.650,82

De sponsoren van de Ab Harrewijn Prijs zijn Emmaus, DISK en Arme Kant. GroenLinks draagt bij in natura door de mailings gratis te verzorgen. Particuliere giften en prijzengeld spreken voor zich. De kosten van de uitreiking bestaan uit zaalhuur, catering en vergoeding voor de muzikanten. De post administratie bestaat uit bankkosten.

De financiën van de Ab Harrewijn prijs zijn al jaren stabiel. In 2019 is een klein verlies gedraaid, dat eenvoudig uit het vermogen kan worden opgevangen. Dat eigen vermogen bedraagt eind 2019 ruim 20.000 euro, geheel in banktegoeden. De verlies- en winstrekening van 2019 luidt als volgt:

Inkomsten Uitgaven
Giften sponsoren 6.350,00 Prijzengeld 11.000,00
Giften particulieren 5.862,50 Uitreiking 1.672,75
Administratie 307,76
Totaal 12.212,80 Totaal 12.980,51

De sponsoren van de Ab Harrewijn Prijs zijn Emmaus, DISK en Arme Kant. GroenLinks draagt bij in natura door de mailings gratis te verzorgen. Particuliere giften en prijzengeld spreken voor zich. De kosten van de uitreiking bestaan uit huur, catering en vergoeding voor de muzikanten. De post administratie bestaat uit bankkosten en drukkosten voor acceptgiro’s en enveloppen.