Nominaties gezocht voor Ab Harrewijn Prijs 2021

Het coronavirus zet levens op hun kop, niet in het minst van mensen aan de rafelranden van de samenleving. Schuilplaatsen zijn gesloten, helpende handen moeten op afstand blijven. Genoeg mensen zouden willen dat hun grootste zorg bestond uit een klein kind dat plotseling de videobelsessie komt binnen banjeren.

Anderzijds is de jury ervan overtuigd dat juist moeilijke tijden het beste in mensen boven kunnen halen. Ze wordt, zoals ieder jaar, graag geattendeerd op inspirerende initiatieven: solidair, creatief, wijzend op een nood of een taboe in de samenleving. Iedereen mag voordragen. De vorm is vrij. Denk aan een persoonlijke aanbevelingsbrief, een link naar een website, een krantenknipsel of een jaarverslag. De uiterste datum voor aanmeldingen is 1 mei 2021. De jury selecteert vijf genomineerden, die elk 1.500 euro krijgen om aan hun initiatief te besteden. Voor de uiteindelijke winnaar is er 5.000 euro.

De uitreiking vindt plaats op zaterdag 18 september 2021, omdat we verwachten dat er op de gebruikelijke 13 mei nog teveel beperkingen zullen zijn. De aanvangstijd is drie uur ’s middags. De locatie is de Pauluskerk te Rotterdam.

De prijs kan uiteraard niet bestaan zonder donaties van sympathisanten. Iedere bijdrage is welkom op NL94.INGB.0009.6443.96 tnv Ab Harrewijn Prijs, Rotterdam. Het is ook mogelijk geld over te maken via de knop op de website.