Resultaten voor de auteur christian

In een van de welvarendste landen ter wereld is nog altijd behoefte aan mensen die het initiatief nemen om iets te doen aan armoede of sociale uitsluiting. Om de mensen op te vangen voor wie de sneltreinmaatschappij weinig aandacht kan opbrengen, omdat ze niet goed kunnen meekomen, niet over de juiste papieren beschikken of gewoon pech hebben gehad in hun persoonlijke leven. Die aandacht opbrengen is de bestaansreden van de Ab Harrewijn Prijs.

Nominaties gevraagd

Zoals elk jaar wil de Ab Harrewijn Prijs vijf initiatieven belonen die zelf het heft in handen nemen om hun leven vooruit te helpen. De jury hoort graag over inspirerende initiatieven: solidair, creatief, wijzend op een nood of een taboe in de samenleving. Iedereen mag voordragen. Kent u een waardevol initiatief vanuit uw eigen omgeving? Schroom niet. De vorm is vrij en een voordracht eenvoudig. Denk aan een persoonlijke aanbevelingsbrief, een link naar een website, een krantenknipsel of een jaarverslag. De uiterste datum voor aanmeldingen is 1 april 2024 op het mailadres: secretariaat@ abharrewijnprijs.nl. De jury selecteert de vijf genomineerden, die elk 1.500 euro krijgen om aan hun initiatief te besteden. Voor de uiteindelijke winnaar is er 5.000 euro.

Uitreiking 2024

De uitreiking is gepland op zaterdag 11 mei 2024 om 15 uur in de Pauluskerk in Rotterdam (Mauritsweg 20). Dat is op loopafstand van het Centraal Station. In de loop van april ontvangt u van ons een brief met de genomineerden en het precieze programma.

Doneren

Het bijwonen van de jaarlijkse uitreiking of het doen van een nominatie is gratis. De Ab Harrewijnprijs kan echter alleen voortbestaan dankzij de giften van donateurs en particuliere organisaties. Wie de prijs een warm hart toedraagt, wordt daarom uitgenodigd bij te dragen. Dat kan via de donatiemodule op deze site of rechtstreeks over te maken naar NL94.INGB.0009.6443.96 t.n.v.de stichting Ab Harrewijnprijs.

Dankzij een eenmalig legaat sloot de Ab Harrewijn Prijs het jaar 2023 af met een positief resultaat. Belangrijker nog is dat de donaties van particulieren weer bijna op het niveau van 2021 zijn teruggekeerd. Het laat zien dat de prijs nog altijd door een gemotiveerde achterban gedragen wordt. Dankzij de samenwerking met de Landelijke Clientenraad kon bovendien een uitgebreide feestelijke twintigste editie plaatsvinden zonder dat dit een zware wissel trok op het vermogen. Dat eigen vermogen is met ruim duizend euro toegenomen tot 15.500,97 euro. De verlies- en winstrekening van 2023 luidt als volgt:

Inkomsten Uitgaven
Giften sponsoren 5.500,00 Prijzengeld 11.000,00
Giften particulieren 5.107,15 Uitreiking 2.000,00
Eenmalig legaat 4.000,00 Administratie 395,72
Totaal 14.607,15 Totaal 13.395,72

De sponsoren van de Ab Harrewijn Prijs zijn Emmaus, DISK en Arme Kant. GroenLinks draagt bij in natura door de mailings gratis te verzorgen. Particuliere giften en prijzengeld spreken voor zich. De kosten van de uitreiking bestaan uit zaalhuur, catering en vergoeding voor de muzikanten. De post administratie bestaat uit bankkosten en onkostendeclaraties.

Straatarts Michelle van Tongerloo is de winnaar van de Ab Harrewijn Prijs 2023. De bekendmaking vond plaats op zaterdag 13 mei bij ’t Groene Sticht in Utrecht.

Michelle van Tongerloo is huisarts met een praktijk in IJsselmonde (Rotterdam-Zuid). Daarnaast is ze actief in de Pauluskerk, waar ze veel dak- en thuislozen, verslaafden en mensen zonder geldige verblijfspapieren tot haar patiënten rekent. Om het geldgebrek in deze groep te counteren zette ze een particulier systeem van hulpverlening op. Vooral de combinatie van hulpverlening met politieke actie sprak de jury aan.

Lees verder Michelle van Tongerloo wint Ab Harrewijn Prijs 2023

Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatiebeleid en Pensioenen, houdt op 13 mei 2023 de Ab Harrewijnrede. Een speciale rede dit keer. Zij is niet alleen minister, maar heeft ook met Ab Harrewijn gewerkt aan wetgeving die leidde tot de oprichting van de Landeljke Cliëntenraad. Harrewijn was bij uitstek iemand die opkwam voor anderen.

Carola Schouten is er, sinds haar aantreden als minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, op gericht om geluiden van mensen te horen voor wie ze beleid maakt. Inmiddels heeft ze al een aantal wijzigingen in de Participatiewet doorgevoerd. Op het gebied van het bestrijden van geldproblemen, armoede en schulden is een heel programma opgetuigd: ‘We moeten ervoor zorgen dat het aantal mensen in armoede en met problematische schulden structureel afneemt’.

De Ab Harrewijnrede wordt dit jaar gehouden op een speciale plek bij ’t Groene Sticht de vestiging Ab Harrewijnstraat 46 in Utrecht. In de ochtend houdt deze organisatie een jubileumsymposium. In het middagprogramma vindt de Ab Harrewijnrede plaats en wordt de Ab Harrewijnprijs uitgereikt.

De jury van de Ab Harrewijn Prijs heeft vijf personen en hun projecten bekend gemaakt die dit jaar meedingen naar de prijs. De bekendmaking van de Ab Harrewijn Prijs 2023 vindt plaats op zaterdag 13 mei vanaf 14.30 uur bij ’t Groene Sticht in Utrecht (Ab Harrewijnstraat 46, Utrecht Terwijde).

Voor de editie van 2023 bundelt de Ab Harrewijn Prijs de krachten met woongemeenschap ’t Groene Sticht en de Landelijke Cliëntenraad, twee organisaties waarvoor Ab Harrewijn de basis legde. In de ochtenduren viert ’t Groene Sticht zijn twintigjarig bestaan met een minisymposium. In de middag vindt ook de jaarlijkse Ab Harrewijn Rede van de Landelijke Cliëntenraad plaats, als onderdeel van de prijsuitreiking. De naam van de spreker wordt later bekend gemaakt.

De volgende vijf genomineerden zijn door de jury van de Ab Harrewijn Prijs geselecteerd (in willekeurige volgorde):

  • Michelle van Tongerloo is huisarts met een praktijk in IJsselmonde (Rotterdam-Zuid). Daarnaast is ze actief in de Pauluskerk, waar ze veel dak- en thuislozen, verslaafden en mensen zonder geldige verblijfspapieren tot haar patiënten rekent. Om de zorg voor deze groep gefinancierd te krijgen, zette ze een particulier systeem van hulpverlening op.
  • Bryan Vreijsen is de oprichter van Brabant Maatjes, een website voor jongeren die zich eenzaam voelen. Hij begon de site nadat hij veel respons kreeg op een oproep die hij deed op Twitter: ‘Voel mij dagelijks alleen, zou graag iemand hebben om leuke dingen mee te doen’. De groep telt momenteel 1.300 leden.
  • Thuis in Oss is een stichting die de opvang van vluchtelingen begeleidt, niet kijkt naar reden, herkomst of afkomst, maar naar mensen op zoek naar veiligheid. Bijzonder is dat in Oss mensen van alle nationaliteiten bij elkaar opgevangen worden en dat de bewoners van de opvang samen bepalen hoe die opvang vorm krijgt.
  • Celien Anches (Glamma) zet zich in voor Rotterdamse kinderen die het moeilijk hebben (en hun moeders). Dat doet ze via haar Facebook groep Glamma’s Foundation. Het gaat om heel praktische hulp: van schooltassen en voeding tot menstruatiepakketten.
  • Gianni Da Costa van Giving Back Projects/Stichting Rondom de Klas uit Amsterdam richt zich op mensen zonder verblijfsvergunning die geen recht hebben op een uitkering of op hulp van de voedselbank. Dit is een groep die formeel niet bestaat. Hij probeert zoveel mogelijk zorg op maat te regelen voor deze groep, die bestaat uit zowel afgewezen asielzoekers als arbeidsmigranten.